E-learningový kurz školení osob podílejících se na přepravě dle 1.3 ADR (ADR 2017)

Pro snazší a rychlejší proškolení Vašich zaměstnanců můžete využít e-learningového kurzu pro školení osob podílejících se na přepravě nebezpečných věcí dle 1.3 ADR. Kurz lze absolvovat z jakéhokoliv počítače, který je připojen k internetu (offline verze není dostupná), kurz je dostupný 24 hodin denně, 7 dní v týdnu na adrese: kurzy.mkonzult.cz.

Problematikou přeprav nebezpečných věcí po silnici dle ADR Vás provede naše publikace ADR, ze které kurz vychází, na závěr kurzu zkontrolujeme Vaše znalosti krátkým testem. Po úspěšném složení testu Vám bude poštou zasláno osvědčení o absolvování kurzu spolu s tištěnou verzí publikace ADR (cena publikace ADR je již obsažena v ceně kurzu).

 

Jak se do kurzu přihlásit?

Pro přihlášení do kurzu potřebujeme znát jméno, příjmení, datum narození a datum od kdy má být kurz zpřístupněn. Zpřístupnění kurzu trvá cca 2 pracovní dny a ve výchozím nastavení je kurz přístupný jeden kalendářní měsíc (lze po domluvě prodloužit). Kurz je veřejně nepřístupný, zápis do kurzu může provést jen pracovník M KONZULT s.r.o. Využijte online objednávky níže.

 

 

Ceny kurzu e-learningového kurzu školení osob podílejících se na přepravě nebezpečných věcí dle 1.3 ADR:

 

992,- Kč bez DPH 413,- Kč bez DPH
pro klienty bezpečnostního poradce ADR

Podmínky zaslání osvědčení:

 

ostatní účastníci kurzu klienti bezpečnostního poradce ADR
Platba celé ceny za skupinu absolventů kurzu předem (podle počtu účastníků Vám zašleme zálohovou fakturu, po ukončení kurzu Vám zašleme vyúčtování). Klientům bezpečnostního poradce ADR po ukončení kurzu zašleme osvědčení o absolvování kurzu a publikace ADR 2017 spolu s fakturu.
 
Pokud nechcete hradit cenu kurzu předem, osvědčení o absolvování kurzu, publikaci ADR a fakturu Vám zašleme na dobírku.  
Cena poštovného dle tarifů České pošty.

 

Školení osob podílejících se na přepravě nebezpečných věcí

Školení osob podílejících se na přepravě nebezpečných věcí je povinné pro všechny osoby, které se podílejí na nakládce, vykládce, dopravě nebezpečných věcí, ale i pro skladníky, dispečery apod. Online objednávka:

© M KONZULT s.r.o., 2017, IČ: 267 371 32

Tvorba www stránek zdarmaWebnode