Externí bezpečnostního poradce ADR

Nezávazná objednávka zabezpečení činnosti externího bezpečnostního poradce zde.
Nejste si jistí, zda-li musíte mít jmenovanou osobu bezpečnostního poradce ADR? Podívejte se zde na řešené typové situace.

Ing. Jiří Miletín je držitelem mezinárodně uznávaného certifikátu o absolvování školení bezpečnostního poradce pro silniční přepravu nebezpečných věcí s číslem 0032 SK, vydaného Ministerstvem dopravy, pošt a telekomunikací Slovenské republiky dne 24. 5. 2002 s platností do 24.5.2017. Osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostních poradců Ing. Pavla Konečného a Ing. Ondřeje Miletína pro přepravu nebezpečných věcí jsou ke stažení zde.

V souladu s pododdílem 1.8.3.4 ADR Vám můžeme nabídnout smluvní zabezpečení činnosti bezpečnostního poradce ADR. Toto řešení je vhodné zejména pro firmy, které nemají vlastního zaměstnance, u něhož je předpoklad, že i po absolvování školení a zvládnutí náročné zkoušky bude schopen sledovat nepřetržitě změny předpisů v oblasti přeprav nebezpečných věcí, a které přitom chtějí mít oblast přeprav nebezpečných věcí odborně a spolehlivě zabezpečenou.

Jistě Vás zajímá, čím se lišíme od konkurence. Jsou to následující přednosti:

 • vysoká specializace a více než desetiletá prosperita v oboru vzdělávání s udržením si stálé vedoucí pozice na trhu
 • jednoznačná nezávislost našeho podnikání
 • výborná znalost problematiky ADR a celé oblasti dopravního práva včetně tvorby předpisů
 • dlouholeté zkušenosti se správním řízením a tudíž i vysoká úspěšnost při řešení postihů ze strany státní správy
 • rozsáhlé osobní kontakty na významné české producenty i obchodníky s nebezpečnými věcmi a na dopravní a spediční firmy.
 • operativnost, flexibilita, kreativita našeho podnikání


Jsme ochotni podat Vám pomocnou ruku a přispět tak i k Vaší prosperitě. Nabízíme Vám smluvní zakotvení vztahu se zárukou toho, že jsme na výkon této činnosti vysoce odborně připraveni. Pro výkon této činnosti byla zřízena společnost s ručením omezeným s ochrannou značkou M KONZULT s.r.o.

Smlouva zajišťuje v ceně měsíčního paušálu od Kč 1 000,- do Kč 6 000,- v závislosti na rozsahu Vaší činnosti, nikoliv v závislosti na počtu zaměstnanců, zpracování veškeré agendy bezpečnostního poradce, tj.:

 • analýzu skutečného stavu (tj. námi provedený audit)
 • každoročně opakovaný vnitřní audit, vč. kontrolních dnů přímo v objektu firmy, uskutečněný po dohodě se zastupovanou firmou
 • navržení změn a uvedení firmy do souladu s platnými právními předpisy
 • stálý informační a poradenský servis
 • zpracování firemních směrnic (manuálu ADR), včetně zpracování přesných pracovních postupů pro jednotlivé pracovní pozice
 • zpracování odborných stanovisek pro správní řízení o udělených sankcích nebo odborných stanovisek pro jednání před soudy
 • zpracování výroční zprávy

 

Pro Vaši hrubou orientaci Vám nabízíme rozpětí celkových nákladů za službu externího bezpečnostního poradce ADR:

 • firmy mající více než 100 zaměstnanců, kterých se dotýkají činnosti obsažené v přílohách Dohody ADR, může být celková roční cena v rozpětí Kč 40 000,- až  Kč 50 000,- Kč a tak může být výrazně nejnižší cenou na českém trhu. Přitom jednoznačně neslevujeme z kvality
 • pro firmu o 20 zaměstnancích, zabývajících se činnostmi ADR, je naše roční cena např. mezi Kč 18 000,- až Kč 36 000,-.


Za zpracování povinné zprávy o mimořádné události či o nehodě fakturujeme cenu na základě hodinové sazby Kč 600,-, maximálně Kč 4 800,-. V této ceně je zahrnut i návrh opatření na omezení vzniku těchto situací.
Za proškolení jednoho zaměstnance, jehož činnosti souvisí s činnostmi ADR (dle 1.3 ADR), je naše cena opět velmi příznivá a jednoznačně nejnižší na českém trhu, a to Kč 620,- za osobu.
Pro dopravní firmy, u kterých budeme zajišťovat činnost bezpečnostního poradce, bude zcela nově stanovena cena za povinné školení řidičů ADR (dle 8 ADR), a to za pouhých:

 • 2 397,- Kč za základní kurz
 • 1 529,- Kč za obnovovací kurz po pěti letech v rozsahu základního kurzu
 • 2 231,- Kčza obnovovací kurz po pěti letech v rozsahu základního kurzu a cisteren
 • 1 240,- Kč za specializovaný kurz řidičů cisternových vozidel
 • 372,- Kč za každou třídu přepravovanou v cisternovém vozidle

Ceny jsou uvedeny bez 21% DPH. Znamená to snížení současné běžné ceny na českém trhu až o 35 %.
 
Vážení  obchodní  přátelé,  pokud  se rozhodnete navázat s námi spolupráci, spojte se s námi na tel.: 702 144 230,  e-mail: mkonzult@mkonzult.cz.

© M KONZULT s.r.o., 2017, IČ: 267 371 32

Tvorba www stránek zdarmaWebnode