ONLINE OBJEDNÁVKA ŠKOLENÍ ADR

SEZNAM TERMÍNŮ ŠKOLENÍ ADR VČ. CENÍKU

online kalendáře s termíny školení (připojení Google kalendáře): ICAL (Google kalendář), html

 

Akreditované školení řidičů ADR

je poskytováno na základě pověření dle odstavce 5 §22 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. Druhy kurzů jsou následující:

I. základní pro přepravu nebezpečných věcí v kusech (sudy, pytle, bedny atd.), třídy: 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9

II. nástavbový na cisternová vozidla nebo vozidla přepravující cisterny (nad 1 000 litrů) nebo cisternové kontejnery (nad 3 000 litrů)

III. specializační kurz:

 • pro výbušné látky a předměty třídy 1 (pro typ školení I) přeprava v kusech
 • pro třídy 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 (pro typ II) přepravované v cisterně
 • pro radioaktivní látky třídy 7 (pro typ I nebo II) přeprava v kusech i v cisterně

IV. obnovovací kurz po pěti letech

Řidiči vozidel přepravujících nebezpečné věci  jsou formou základního, minimálně osmnáctihodinového kurzu školeni k tomu, aby získali následující základní znalosti:

 • znalost předpisů upravujících dopravu nebezpečných věcí a  základní informace o právní odpovědnosti řidiče;
 • znalost hlavních druhů nebezpečí a  znalost značení nebezpečí;
 • znalost základního třídění nebezpečných věcí;
 • základní znalost značení obalů a kusů;
 • znalost jednotlivých dokladů a jejich obsahu;
 • znalost značení vozidel a kontejnerů výstražnými tabulkami a bezpečnostními značkami;
 • znalost postupů obsažených v písemných pokynech pro řidiče pro případ nehody nebo mimořádné události;
 • znalosti, co řidič smí a nesmí dělat před nakládkou, při nakládce, při manipulaci a uložení kusů na ložné ploše vozidla, při přepravě, při vykládce a po vykládce;

Řidiči, kteří chtějí přepravovat nebezpečné látky v cisternách, pak musí absolvovat další nástavbový a speciální dvanáctihodinový kurz. Ti, kteří chtějí přepravovat látky a předměty třídy 1 nebo radioaktivní látky třídy 7, musí v obou případech absolvovat minimálně osmihodinový speciální kurz.

V posledním roce platnosti tzv. průkazu ADR by měl řidič absolvovat dvoudenní obnovovací kurz.

Ceny kurzů platné od 1. února 2013 (ceny jsou uvedeny bez DPH):

typ kurzu cena
 
cena pro společnosti, kde funkci bezpečnostního poradce ADR vykonává
M KONZULT s.r.o.
základní kurz (pro přepravu v kusech) 3 388 Kč 2 397 Kč
obnova základního kurzu po pěti letech 2 149 Kč 1 529 Kč
specializační kurz pro cisternová vozidla 1 405 Kč 1 240 Kč
cena za školení na 1 třídu v cisternových vozidlech 579 Kč 372 Kč
obnova základního kurzu a cisteren po pěti letech 3 140 Kč 2 231 Kč
specializační kurz pro přepravu výbušných látek a předmětů třídy 1 2 479 Kč 1 901 Kč
specializační kurz pro přepravu radioaktivních látek třídy 7 2 479 Kč 1 901 Kč

Příklady výpočtu ceny za školení

 • základní kurz + specializační kurz na cisterny + třída 3 (hořlavé kapaliny):
  • 3 388,- Kč + 1 405,- Kč + 579,- Kč = 5 372,- Kč bez DPH.
 • cena pro klienty bezpečnostního poradce ADR na základní kurz + specializační kurz na cisterny + třída 3 (hořlavé kapaliny):
  • 2 397,- Kč + 1 240,- Kč + 372,- Kč = 4 008,- Kč bez DPH.

 

Slevy:

Stálí klienti mají slevy z ceny základního kurzu a z ceny obnovy základního kurzu.

Pokud je přihlášeno více řidičů v rámci jedné objednávky, jsou slevy z ceny základního kurzu a obnovy základního kurzu následující:

 • minimálně 2 přihlášení řidiči: sleva 10%
 • minimálně 5 přihlášených řidičů: sleva 15%

Pokud řidič u zkoušky neuspěje, musí vykonat opakovanou zkoušku. Tato opakovaná zkouška není nijak zpoplatněna, a to ani v případě, pokud si řidič bude chtít zopakovat celý kurz (např. v rozsahu od pátku do neděle).

© M KONZULT s.r.o., 2017, IČ: 267 371 32

Tvorba www stránek zdarmaWebnode